Tietoa minusta

Elämäni on ollut täynnä henkilökohtaisia ja ammatillisia käänteitä, ja olen kipuillut monesti ympäröivässä maailmassa herkkyyteni vuoksi. Kokemukseni ovat lisänneet ymmärrystä itsestäni sekä siitä, minkä uskon olevan minun tehtäväni: auttaa ihmisiä luomaan ja elämään merkityksellistä elämää sekä löytämään oman ainutlaatuisuutensa, onnensa, voimansa ja vahvuutensa. Tarjoan asiakkaalleni turvallisen tilan, jossa jokainen voi tarkastella ja työstää aihealueita, joihin kaipaa muutosta. Lyhytterapia ja valmennus toteutetaan avoimen keskustelun ja ratkaisukeskeisten valmennusharjoitusten avulla.

Lähestymistapani rakentuu psykologian, henkisyyden, markkinoinnin, muodin, viihteen ja seksuaalikasvatuksen ympärille. Olen sertifioitu valmentaja ja minulla on muotimarkkinoinnin tutkinto Istituto Europeo di Design:sta Milanosta. Ennen lyhytterapiaopintojani olen ollut perustamassa vaihtoehtoista muotimediaa nimeltä ALTAR Magazine, työskennellyt monikansallisissa muotiyrityksissä ja manageroinut Suomen menestyneimpiä sosiaalisen median vaikuttajia.

Lähestyn lyhytterapiaa ja valmennusta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta, huomioiden mielen, kehon ja sielun yhteyden. Opiskelen, luen ja syvennyn jatkuvasti erilaisiin aiheisiin, tutkimuksiin ja trendeihin, jotka herättävät kiinnostukseni ja auttavat minua kasvattamaan ammattitaitoani lyhytterapeuttina ja valmentajana.

Tällä hetkellä olen erittäin kiinnostunut ymmärtämään, kuinka sosiaalisen median käyttö vaikuttaa ajatteluun ja käyttäytymiseen, ja kuinka autismikirjon häiriö (Autism Spectrum Disorder, ASD) voitaisiin ottaa paremmin huomioon sosiaalisissa järjestelmissä.

2023 alkaen toimin kokemuskehittäjänä Suomen Uusperheiden Liitto ry:n NEPU- Neurokirjon parisuhde uusperheessä -hankeessa, sekä Autismiliiton vertaisosaajana.